Părintele Constantin Coman: „Mai rea decât lăcomia pântecelui este trufia minţii“

Teologul şi profesorul Constantin Coman, care slujeşte la Biserica „Sfinţii Voievozi“, apreciază „cunoaşterea ce porneşte de la simţuri şi se împlineşte la nivelul cel mai intim şi adânc al persoanei, al inimii sau al duhului“. La mijlocul lunii decembrie, la Institutul Cervantes din Bucureşti, invitatul lui Horia-Roman Patapievici, la dialogul „Înapoi la argument”,  a fost  […]

„Timpul meu este aşa de puţin, încât nu pot să-l pierd în altă parte”, interviu cu avva Petroniu Tănase (+ 2011), starețul Schitului românesc Prodromu

A venit clipa îndelung aşteptată să ajungem la Schitul românesc Prodromu cu hramul Sf. Ioan Botezătorul, aflat pe teritoriul Marii Lavre, cam la o oră distanţă de aceasta. În faţa pelerinului apare…

Source: „Timpul meu este aşa de puţin, încât nu pot să-l pierd în altă parte”, interviu cu avva Petroniu Tănase (+ 2011), starețul Schitului românesc Prodromu

Drumul mântuirii

Stările celor ce se mântuiesc:

  • cei pierduți trebuie căutați

  • cei robiți trebuie eliberați

  • cei rătăciți trebuie povățuiți pe calea cea bună

  • cei zdrobiți au nevoie să fie întăriți

  • cei căzuți trebuie să fie ridicați

  • cei ce stau să ia aminte să nu cadă

  • cei ce umblă să se ferească de cursele de pe calea virtuții

  • cei desăvârșiți să nu se mândrească, nici să se încreadă în sine

(SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG)

 

viata-duhovniceasca

 

Cum să-i convingem pe tineri să vină la Biserică? – părintele Sofian Boghiu

Îi chemăm să facă o experienţă. Că dacă el vine deschis la biserică, să fie atent la ceea ce se citeşte în biserică, să fie sincer, să caute cu adevărat ceva, pentru că viaţa obişnuită, viata de plăcere pe care o are el în lume, în jurul lui, acolo nu e suficient şi simte mereu un gol înlăuntrul lui, acesta îl simte fără să-i spun eu.

Şi cum îşi poate umple acel gol? Trebuie să caute ceva. Dacă e uşuratic va rămâne cu golul acesta până în golul mormântului, dar dacă e serios în ceea ce caută el va găsi ceva care să-i umple această lipsă înlăuntrul lui.

Deci sinceritate îi trebuie în căutarea acestei insuficienţe personale.

De obicei pe noi ne interesează mulţumirea sufletească, dar nu mulţumirea aceasta pe care o ai după ce mănânci şi bei şi petreci şi desfătezi alte păcate, nu această mulţumire. Această mulţumire care te însoţeşte permanent în viaţă. Pe aceasta trebuie să o căutăm noi. Să căutăm ceva cu care să creşti, să te ajute să înţelegi nişte lucruri, să creşti sufleteşte. Şi atuncea chiar ştiinţa aceasta, chiar filozofia, cunoaşterea aceasta lumească, poţi să ştii toată ştiinţa aceasta care există în lume şi nu eşti mulţumit, şi atunci cauţi până când găseşti. Şi un lucru se găseşte în această mulţumire, acesta este biserica, pentru că acolo se spun şi se cântă nişte adevăruri lăsate în lume special pentru a umple acest gol lăuntric. Altarul sau strana nu spun de la ei, spun de la nişte trăitori creştini care au aflat acest suflu, acest izvor de cunoaştere care îi împlineşte, le răspunde la problemele lor şi îi ajută să găsească această mulţumire sufletească. Ca după aceea sigur că altarul te îndeamnă să pui mâna pe Noul Testament, mai ales, şi citeşti din Evanghelii, citeşti din Apostoli. Pavel a fost un rătăcit, a fost un duşman al lui Hristos şi întâlnindu-se cu Hristos, el s-a întâlnit pe drumul Damascului, însă anumite persoane care caută pe Dumnezeu se pot întâlni şi în Noul Testament. L biserică el se poate afla, sau se întâlneşte cu un preot, cu un duhovnic la biserică şi poate îl îndeamnă atunci Dumnezeu să se spovedească. Şi atunci, tot prin biserică, el găseşte o cale prin care poate afla pacea lui sufletească.

Doamne …..

Doamne, încălzește-mi inima suflând iar viață

Doamne, învață-mă să văd și să merg prin ceață

Doamne, iartă-mă când uit să privesc spre cer

Doamne, vino și topește al meu tainic ger

Doamne, ia-mă de mână și călăuzește-mi pașii

Doamne, nu mă lăsa să-Ți smintesc urmașii

Doamne, fii cu mine când eu fug de Tine

Doamne, iartă-mă când nu știu ce e bine

Doamne, eu sunt mic și neajutorat

Doamne, păzește-mă când sunt vânat

Doamne, trimite-mi pe îngeri și pe sfinți

Doamne, ascultă-le rugile fierbinți

Doamne, iubirea nu mă lăsa să o pierd

Doamne, numai în tine vreau să mă-ncred

Doamne, ajutămă să pun mereu început bun

Doamne, sunt neputincios și sunt un nebun

Doamne, fie-ți milă de lacrimile mele

Doamne, ia-le în mâini și șterge-Te cu ele

Doamne, eu iar te vând și răstignesc prin faptele mele

Doamne, oasele mele sunt biete surcele

Doamne, ridică-mi mintea spre cele înalte

Doamne, vreau să te am în fiece noapte

Doamne, uneori mai cânt dar uit melodia

Doamne, arată-mi cum să lucrez via

Doamne, modelează-mă să devin suflet nobil

Doamne, ridică-mă când păcatul mă face umil

Doamne stai cu mine sub a vieții cruce

Doamne, fără Tine nu o pot duce

Doamne, dintru adâncuri strig către Tine

Doamne, Doamne fii cu mine!

(Pr. Hrisostom Filipescu)

Străduința ….

Se cuvine ca oamenii să se nevoiască să-și îndrepteze viața și obiceiurile după adevăr și cuviință. Căci împlinind ei acest lucru, cunosc ușor cele dumnezeești. Cine cinstește pe Dumnezeu din toată inima și credința, pe acela și Dumnezeu îl ajută ca să-și stăpânească mânia și pofta. Că ci pricina tuturor relelor este pofta și mânia.

(Sfântul Antonie cel Mare)

Infinita dragoste a Domnului Iisus Hristos ….

Nimeni nu-şi poate închipui cât de mare este dragostea lui Dumnezeu, căci este nemăsurată, un ocean nesfârşit, nici început, nici sfârşit având. Dar ne lipsim de ea pentru că sundem căldicei şi superficiali. Ne îngreuiem să spunem Rugăciunea, nu ne sculăm la vreme, ne simţim obosite atunci când trebuie să facem cele duhovniceşti ale noastre cu căldură.

Ce să facă Hristos cu noi?

El ne spune: „Iată, Eu sunt aici, numai bogăţie, am cea mai mare dragoste. Veniţi de luaţi! Pe toate vi le dau în dar, cu îmbelşugare, fără părere de rău”. Pe noi însă ne cuprinde puţin lenevia, puţin nepăsarea, puţin descurajarea şi astfel nu mai putem simţi şi înţelege aceste lucruri frumoase.

Să ne rugăm să ni se deschidă mintea, căci ea are un acoperământ. Şi dacă va cădea acest acoperământ, atunci vom vedea lumina Dumnezeirii, vom simţi bucurie şi veselie. Aşa cum aleargă licuricii, tot astfel să alergăm şi noi, iar din  pricina bucuriei pe care o vom simţi, nu vom putea sta într-un loc. Aşa alergau şi mucenicii la locurile de mucenicie, la călăii lor, alergau să moară mucenici, pentru că nu simţeau nici durere, nici osteneală, ci acel lucru dumnezeiesc în sufletul lor.

Aşadar, pe Cel pe Care L-am iubit, pe Hristos al nostru, Îl avem în fiecare clipă lângă noi, „pretutindenea este şi pe toate le plineşte”. Oriunde ne-am afla şi oriunde am sta, Dumnezeu este lângă noi, nu ne uită. Milostivirea lui Dumnezeu este nemărginită, nimeni nu poate măsura dragostea lui Hristos. Oricât am cădea, oricât ne-am îndepărta, oricât de departe am pleca, Harul lui Dumnezeu ne cercetează în fiecare clipă.

Dacă pe un om îl doare pentru aproapele său, cu cât mai mult pe Dumnezeu Care ne-a creat, Care S-a jertfit, Care şi-a vărsat Preasfântul Său Sânge. Cu o picătură de sânge Hristos răscumpără toată lumea. Da, cu o picătură de sânge! Gândiţi-vă la milostivirea lui Dumnezeu!

Cruce de hotar pe culmea de la Benic (Alba) :: Cross boundary edge to Benic village (Alba - RO) -- DSCF8688-gimp | by iulian nistea

Mai demult Sfinţii cugetau la milostivirea lui Dumnezeu şi cădeau leşinaţi la pământ. De aceea şi noi să ne compătimim unul pe altul, unul să ridice povara celuilalt, unul să-l acopere pe celălalt.  Iar când noi vom urma această cale, Harul lui Dumnezeu va veni din belşug în sufletul nostru şi vom simţi numai dulceaţă, gâtlejul ne va fi numai miere şi nu vom putea sta din pricina bunei miresme. De aceea facem voia lui Dumnezeu.

În biserică Sfinţii Îngeri sunt mai mulţu decât răsuflările noastre. Taina Dumnezeieştii Euharistii nu se poate răscumpăra nici cu milioane şi nu se poate înlocui cu nimic, nici cu Doamne Iisuse, nici cu canonul, nici cu privegherea pe care le facem.Unui preot, cu care am vorbit astăzi, i-am spus:

– Părinte, să vă gândiţi şi la noi în vremea Dumnezeieştii Liturghii, pentru că aveţi multă îndrăznire la Hristos.

Iar el, sărmanul, şi-a plecat capul şi a lăcrimat.

Sfânt se poate face cineva singur, însă preot nu. De aceea să avem respect pentru preoţi. Preoţia este o taină foarte înaltă.

Să ne străduim să cugetăm la cele duhovniceşti, ca să nu treacă ziua fără folos, nici măcar un minut să nu ne fure diavolul. Cu un gând ne fură diavolul toată ziua şi ne chinuieşte cu „De ce aceasta? De ce cealaltă”. Aceastea nu se mai termină; gândurile ne vor veni până ce vom muri. Noi însă vom păstra gândurile cele bune, iar pe cele rele le vom arunca. Vom cugeta la Tronul lui Dumnezeu, la ceasul morţii, la ceasul răspunsului nostru şi la ceasul Judecăţii. O clipă este viaţa noastră, nimic altceva.

Să ne înţelepţim, să ne trăim viaţa mai în profunzime, să coborâm rugăciunea mai în adânc, să ne rugăm şi să-L simţim pe Hristos în inima noastră.

Trebuie să avem multă încredere în Dumnezeu. Dumnezeu Se va îngriji de sufletul şi de trupul nostru. Când vom avea multă dragoste pentru Hristos şi vom lua aminte la viaţa noastră – să nu-L mâhnim, să nu-L amărâm şi să nu încălcăm poruncile Lui – Dumnezeu ne va întări şi ne va dărui atât cele pământeşti, cât şi cele cereşti. 

Cima del Monte Athos - Grecia - Mount Athos peak - Greece | Flickr - Photo Sharing!

Dacă unui îi dăruim inima şi toată încrederea noastră atunci când ne făgăduieşte că ne va ajuta şi ne va ocroti, cu cât mai mult ne va ajuta şi ne va ocrpti Dumnezeu atunci când ne încredinţăm Lui. Care în fiecare clipă ne vede, Se îngrijeşte de noi, ne iubeşte şi Se interesează de noi?

Acum când veneam din călătorie, mă gândeam în sinea mea: „Nouă ceasuri fără întrerupere să treci peste acest nemărginit ocean şi să nu vezi nimic, fără numai mare şi cer. Aşa este şi milostivirea lui Dumnezeu. Dacă această mare nu are sfârşit, cu atât mai mare este milostivirea lui Dumnezeu”.

Cum să ne lase Dumnezeu, atunci când avem încredere în El? Este cu neputinţă să nu ne dăruiască lucrul la care ne gândim. Este cu neputinţă să nu ne deschidă atunci când batem la uşă. Este cu neputinţă ca Harul lui Dumnezeu să nu ne întărească, atunci când avem multă încredere în El. Pe toate ni le va aduce Dumnezeu în viaţa noastră. Vom vedea dăruindu-ne lucruri despre care nici nu ne-am închipuit. Însă vom vedea mai ales în problemele noastre duhovniceşti, acolo unde avem lipsuri, că Dumnezeu ni le va completa. Căci atunci când vine Harul lui Dumnezeu în om, acesta se vede pe sine, vede darul lui Dumnezeu, îl vede pe Hristos binevoind să Se sălăşluiască în făptura sa, mângâind, înveselind, răcorind şi înflăcărând cu dragostea Sa. Şi pe toate acestea le dă în dar pentru că mult ne iubeşte.

Dragostea lui Hristos este nemărginită, nu poate mintea noastră, care este foarte mică, s-o cuprindă. Atunci când o faptă pe care o vedem sau despre care auzim ne sminteşte şi ne nelinişteşte, să cugetăm la nemărginita dragoste a lui Hristos, la desăvârşita dragoste pe care Dumnezeu o are pentru noi; să cugetăm cum ne-a plăsmuit, cât a pătimit şi a fost răstignit pentru dragostea noastră.

Răstignirea lui Hristos nu se poate compara cu mucenicia niciunui Sfânt.

Atunci când ne vom pune toată nădejdea în Hristos, atunci vom merge aşa cum merge o corabie în siguranţă şi în linişte, pentru că toată baza corabiei sufletului este încrederea în Dumnezeu.

(Maica Stareţă Macrina Vassopoulos – Cuvinte din inimă)